Ruchka Anatoliy Oleksandrovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Full professor [en:field:field_academict:#allowed_values:3]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Full professor [en:field:field_position:#allowed_values:5]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-04-47, 35-66

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

-

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

історія і теорія соціології, соціологія культури, соціокультурний аналіз, ціннісна проблематика, соціологія демократії, медіа-дослідження

Education [en:field:field_education:person:label]

1989 - докторська дисертація за фахом “прикладна соціологія”

1972 - кандидатська дисертація на тему: "Соціологічні аспекти соціальної норми"

1970 - аспірантура Інституту філософії Академії наук УРСР

1967 - Київський державний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Ручка А.А. Социальные ценности и нормы: – К.: Наук. думка, 1976.

Ручка А.А. Ценностные ориентации рабочей молодежи. – К.: Наук. думка, 1978 (в соавт. с Азой А.А. и Поддубным В.А.).

Ручка А.А. Ценностный подход в системе социологического знания. – К.: Наук. думка, 1987.

Ручка А.А. Стимулирование и мотивация труда на промышленном предприятии. – К.: Наук.думка, 1988 (в соавт. с Сакадой Н.А.).

Ручка А.А. Социальные аспекты экономической реформы. – К.: Наук думка, 1991(соредактор и соавтор).

Ручка А.А. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наук. думка, 1992 (в соавт. с Танчером В.В.).

Ручка А.А. Общественное мнение и власть: механизм взаимодействия. – К.: Наук. думка, 1993 (науч. редактор и соавтор).

Ручка А.О. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наук. думка, 1995 (у співавт. з Танчером В.В.).

Ручка А.А. Беженцы в Украине. – К.: УВКБ ООН, 1997 (в соавт. с Пирожковым С.И. и Азой Л.А.)

Ручка А.О. Академічна наука і науковці в сучасній Україні (за результатами соціологічного дослідження). – К.: Ін-т соціології НАН України, 1998 (у співавт. з Вороною В.М., Піддубним В.А., Прибитковою І.М., Саєнко Ю.І., Скоковою Л.Г., Шульгою М.О.)

Ручка А.О. Соціокультурні ідентичності та практики. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2002 (наук.ред. і співавт.)

Ручка А.О. Соціологія культури в новому тисячолітті. – Х.: Харківський національний університет ім..В.Н.Каразіна, 2002 (у співавт. з Танчером В.В. і Сорокою Ю.Г.).

Ручка А.О.Соціологічна теорія: традиція та сучасність. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2007 (наук.ред. і співавт.)

Ручка А.О. Медіа. Демократія. Культура. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2008 (співред. та співавт.).

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2010 - Почесний член Соціологічної асоціації України

2001 - Лауреат премії НАН України ім. М.С. Грушевського за цикл наукових праць по соціології

2000 - Почесний доктор Міжнародної Кадрової Академії

1994 - Академік Української Академії політичних наук

Під його керівництвом і консультуванням захищено близько 10 докторських і кандидатських дисертацій із проблем соціології