Sapelkina Olena Volodymyrivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of philosophical sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:4]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-24, 63-24

Room [en:field:field_room:person:label]

503

Email [en:field:field_email:person:label]

elvees(а)hotmail.com

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

методологія соціологічних досліджень, методи збору соціологічної інформації

Research [en:field:field_research:person:label]

методологія соціологічних досліджень, методи збору соціологічної інформації

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Волянская Е.В.,Пилипенко В.Е., Сапелкина Е.В. Социокуьтурная детерминация подростковой агрессии . – К.: П Ц „Фолиант”, 2004. – 174 с.
Блажко М., Пилипенко В., Сапєлкина О. Ринок праці в аграрному секторі: проблеми мотивації зайнятості / Наук. ред. В.Є. Пилипенко. – К.: ПЦ «Фоліат», 2008. – 175 с.
Організація підприємницької діяльності та бізнесу: навч. посіб./ В.К. Збарський, В.П. Горьовий, С.Г. Пастушенко, О.В. Сапєлкіна / за ред. В.К. Збарського. – К.: Акад.праці і соц. відносин ФПУ, 2008. – 656 с. (гриф МОН України)