Savelyev Yuriy Borysovych

Academic degree

Doctor of sociological sciences

Academic title

Associate professor

Department

Position

Full professor

Phone

259-70-52, 22-14

Room

501

Email

yursave@knu.ua, yursave@yahoo.com

CV

Scientific interests

Соціальні зміни; розвиток і модернізація; участь і соціальне включення (інклюзія); права людини і збільшення спроможності; методи соціальних досліджень

Education

1997 – кандидат філософських наук, захистив кандидатську дисертацію за напрямом "Соціальна філософія і філософія історії" в Київському національному університет імені Тараса Шевченка (Україна)
1994 – закінчив з відзнакою Луганський національний університет (Україна)

2014 Bayesian Analysis in the Social Sciences, 47th Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex, UK

2014 Categorical Data Analysis: Log-linear models, Latent Variables, SEM, Analyzing Change, Survey Complexities, 4th Summer School by Laboratory for Comparative Social Research (LCSR) at National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia

2013 Multilevel Confirmatory Factor Analysis (MCFA) and Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) in Mplus, 3rd Summer school by Laboratory for Comparative Social Research (LCSR) at National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia

2013 Data Analysis, Johns Hopkins University via Coursera.com, Statement of Accomplishment with Distinction

2012 Causal Models and Structural Equations, 2nd Summer school by Laboratory for Comparative Social Research (LCSR) at National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia

2011 Advanced professional training in sociology, Carnegie Research Fellow, Boston College, USA

2007 Designing and Implementing Questionnaires for Cross-national and Cross-cultural Contexts, ESS (European Social Survey) Training Course for Young Researchers, Ljubljana, Slovenia

2003 Annual advanced professional training in sociology, Junior Faculty Development Program of the US Department of State, Sam Houston State University, USA

1997 C.Sc. (Ph.D. equivalent degree), Social Philosophy and Philosophy of History, Dissertation “Interaction of Subcultures in Sociocultural Development”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
1994 M.A./B.A. (Honors) equivalent degree, History, Social Science and English, Lugansk National University

Awards

2006 – лауреат четвертого Всесвітнього конкурсу для молодих соціологів та соціальних дослідників Міжнародної соціологічної асоціації

Projects

Міжнародні стажування, гранти:

 • 2017 – стажування «Вибірка, зважування та оцінка в методології масового опитування» в межах проекту Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences (SERISS), Любляна, Словенія
 • 2016 – 2017 – стажування в межах програми Карнегі з академічних публікацій, Carnegie Scholar Publication Program (CSPP), American Councils for International Education and the National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER)
 • 2014 – стажування  «Баєсовий аналіз в соціальних науках» («Bayesian Analysis in the Social Sciences»), 47th Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex, UK
 • 2014 – стажування «Аналіз категоріальних даних», ІV Літня школа Лабораторії порівняльних соціальних досліджень Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», Санкт-Петербург
 • 2013 – стажування «Багаторівневий факторний аналіз і багаторівневе моделювання структурними рівняннями в пакеті Mplus», ІІІ Літня школа Лабораторії порівняльних соціальних досліджень Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», Санкт-Петербург
 • 2013 – грант GESIS no.El-2013-112 для дослідження «Вдосконалення моделі модернізації: Пояснення розбіжностей в процесі змін цінностей  і розвиток  європейських суспільств» в EUROLAB, GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, Кельн, Німеччина
 • 2012 – стажування «Причинні моделі і структурні рівняння» («Causal Models and Structural Equations»), ІІ Літня школа Лабораторії порівняльних соціальних досліджень Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», Санкт-Петербург
 • 2010 – 2011 –  грант Корпорації Карнегі, Нью-Йорк (Carnegie Corporation, New York) для проведення дослідження «Соціальне включення у суспільних трансформаціях східноєвропейського пограниччя», Бостон, США
 • 2007 – стажування в межах проекту ESS (European Social Survey) з розробки та використання опитувальників у крос-національних та крос-культурних контекстах, Любляна, Словенія
 • 2007 – грант Автономного університету Барселони для досліджень з інноваційного менеджменту, стилів лідерства та ефективності командної роботи
 • 2006 – грант Європейського союзу Tempus SM_SCM-T024A06-2006
 • 2003 –  стажування з методів дослідження в унiверситетi Маастріхту, Нідерланди
 • 2002 – 2003 – рiчне стажування в унiверситетi Сем Хьюстон Стeйт, США

Досвід наукової / освітньої експертизи (спецради. комісії МОН, редколегії тощо):

 • Член спеціалізованої  вченої ради Київського національного університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.30, спеціальність 22.00.02 «Методологія та методи соціологічного дослідження»
 • Експерт секції 20 «Соціально-історичні науки» Наукової ради МОН
 • Рецензент наукових статей для міжнародних журналів International Sociology (реферується Web of Science (Impact-factor 1.169), Sсopus Scimago Journal Rank Q2), SAGE Open (реферується Web of Science (Impact-factor 0.675), Sсopus Scimago Journal Rank Q2)
 • Завідувач відділу докторантури та аспірантури, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2005–2007
 • Член редакційної колегії (з 2019 р.) журналу «Український соціум» (включено до складу наукових фахових видань України за галуззю «соціологічні науки»)
 • Член редакційної колегії (з 2019 р.) журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» (включено до складу наукових фахових видань України за галуззю «соціологічні науки»)
 • Відповідальний секретар (у 2013-2018 рр.), член (з 2019 р.)  редакційної колегії журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» (включено до складу наукових фахових видань України за галуззю «соціологічні науки»)

Other

Веб cторінка: https://univ-kiev.academia.edu/YuriSavelyev/Papers

2014 Bayesian Analysis in the Social Sciences, 47th Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex, UK

2014 Categorical Data Analysis: Log-linear models, Latent Variables, SEM, Analyzing Change, Survey Complexities, 4th Summer School by Laboratory for Comparative Social Research (LCSR) at National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia

2013 Multilevel Confirmatory Factor Analysis (MCFA) and Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) in Mplus, 3rd Summer school by Laboratory for Comparative Social Research (LCSR) at National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia

2013 Data Analysis, Johns Hopkins University via Coursera.com, Statement of Accomplishment with Distinction

2012 Causal Models and Structural Equations, 2nd Summer school by Laboratory for Comparative Social Research (LCSR) at National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia

2011 Advanced professional training in sociology, Carnegie Research Fellow, Boston College, USA

2007 Designing and Implementing Questionnaires for Cross-national and Cross-cultural Contexts, ESS (European Social Survey) Training Course for Young Researchers, Ljubljana, Slovenia

Publications

Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій: 90

Список вибраних публікацій

 • у закордонних виданнях, що індексуються у Web of Science / Scopus:
 1. Savelyev Yu. (2020) Dimensions and antinomies of modernization in the globalized world, Thesis Eleven, Vol. 158 https://doi.org/10.1177/0725513619888678
 2. Savelyev Yu. (2019) Development and Dystopia: Studies in Post-Soviet Ukraine and Eastern Europe, International Sociology, Vol. 34, Issue 2, pp. 237-240. https://doi.org/10.1177/0268580919831638a
 3. Savelyev Yu. (2018) Antinomies of late modernity: Eastern Europe in peril of demodernization, Ideology and Politics Journal, Vol.9, pp. 14-63.
 4. Savelyev Yu. (2016) Decomposition of Value Change in European Societies in 1995-2008: Test of Modernization Model and Socialization Hypothesis, Sociológia, Vol. 48, No. 3, pp. 267-289
 5. Savelyev Yu. (2015) Cohort Analysis and a Problem of Differentiating the Components of Social Change: Method of Linear Decomposition of a Trend, Sotsiologicheskie Issledovaniya, No.10, pp. 130-135.
 6. Savelyev Yu. (2013) Main types of public life participation in European countries Sotsiologicheskie Issledovaniya, No.10, pp. 64-71.
 • монографії (розділи монографій):
 1. Modernity, modernization, and globalization: issues and challenges of the 21st century / Shahid M. Shahidullah, editor. Hauppauge, New York : Nova Science Publishers, 2019.– 312 р. ISBN 978-1-53616-323-0 https://novapublishers.com/shop/modernity-modernization-and-globalization-issues-and-challenges-of-the-21st-century/ (Book Chapter 5)
 2. Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results [Monograph]. Bakirov V., Golovakha E. (Eds.).  Kharkiv: Karazin National University Publishers, 2018, ISBN 978-966-285-537-1 – 560 c. http://sau.in.ua/magazine/testovyj-monografiyi/ (Book Chapter 3.3)
 3. Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження. Колективна монографія. За заг. ред. В.І. Судакова. - К., Логос, 2018. – 197 с.  ISBN 978-617-7446-62-9 (2 Розділи монографії).
 4. Strengthening the Adolescent Component of the National HIV/AIDS Programme: advocacy report / O.M. Balakireva (Ed.); UNICEF, Ukrainian Institute for Social Research after Oleksandr Yaremenko (UISR), Kyiv, 2017. – 88 p. (with co-authors) ISBN 978-966-96666-2-8 https://www.unicef.org/ukraine/en/media/571/file/Strng_adol_comp_HIV.pdf
 5. Савельєв Ю. Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку. Монографія. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 447 с. ISBN 978-966-439-912-5 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3008679
 6. Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : кол. моногр. / [Балакірєва О.М., Геєць В.М., Сіденко В.Р. та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 340 с. ISBN 978-966-02-7425-9 http://ief.org.ua/docs/mg/256.pdf  (Розділ монографії).
 7. Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / За ред. Т.Семигіної. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. – 124 с. ISBN 966-518-333-8 (у співавторстві) https://www.researchgate.net/publication/326669143_Media-imidzi_VILSNIDu_v_Ukraini