Volovych Volodymyr Illich

Academic degree

Doctor of philosophical sciences

Academic title

Full professor

Department

Position

Full professor

Phone

521-33-24, 63-24

Room

511б

Email

-

Scientific interests

методологія та методи соціологічних досліджень, соціологія політики

Education

1984 - Академії суспільних наук при ЦК КПРС, докторантура, тема дисертації: “Методологічні та методичні проблеми обґрунтованості соціологічного дослідження (на досвіді вивчення ідеологічного процесу)”

1972 - Інститут філософії АН УРСР, аспірантура, тема дисертації: “Проблема надійності емпіричних даних в соціологічному дослідженні”

1969 - КДУ ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет

Awards

2006 - "Відзнака Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка ІІІ ступеня"

1999 - Засл. діяч науки і техніки України

1989 - За внесок у розвиток прикладних досліджень в Україні нагороджений Грамотою Верховної Ради

Projects

Під його керівництвом вперше в Україні розроблені державні освітні стандарти та навчальні програми з соціології.

Під його керівництвом створено ряд науково-дослідних структур у сфері державного управління, зокрема, в областних адміністраціях та у Верховній Раді України.

Член Експертної та Фахової рад МОН з ліцензування та акредитації ВНЗ по соціальних науках.

1993-... - Голова редколегії заснованого ним часопису “Вісник Київського університету (серія: соціологія, психологія, педагогіка)”

1991-2003 - Голова спеціальної вченої ради Київського уніерситету із захисту дисертацій

1990-2003 - Очолював Науково-методичну комісію з соціології МОН України

1992-2002 - Науковий керівник наукової школи “Людина в системі соціальних відносин”

1990-1998 - Перший Президент Соціоліологічної асоціації України

1990-1991 - Радник Голови Верховної Ради України

Other

1990-2003, 2007-... - завідувач кафедрою методології та методів соціологічних досліджень

1993-2001 - декан факультету соціології та психології

1976-90 - викладач, завідувач кафедрою філософії та соціології Київського Інституту політології та соціального управління

1972-1976 - науковий співробітник Інституту філософії АН УРСР

Publications

“Социология: наука об обществе” (1997, 2-ге видання, співавтор)

“Соціологія. Короткий енциклопедичний словник”, 1998

Naue Tendenzen in Bildungssystem der Ukraine. – In: Internationale Schulbuchforschung, 1998

“Соціальна філософія. Підручник для ВНЗ”, 1999

"Научные основы реководства формированием человека" Киев 1985 соавт.

"Дисциплина и перестройка" Киев 1989 соавт.

"Человеческий фактор: единство сознания и деятельности", Киев, 1989 соавт.

"Transit migration in Ukraine", Budapest, 1994 співавт.

"Політологія посткомунізму", Київ. 1995 співавт.

"Социологические исследования в идеологической работе" Киев 1981.

Исторический материализм и конкретные социологические исследования. К., 1977

Надежность информации в социологическом исследовании. К., 1974