Zhukov Viktor Ivanovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Candidate of pedagogical sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:1]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-01-52, 22-97

Room [en:field:field_room:person:label]

24-б

Email [en:field:field_email:person:label]

viz57@knu.ua, viz57@ukr.net

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

діяльністно-структурний аналіз трудових відносин, посткомуністичні соціальні трансформації та їх вплив на трудові відносини, соціальне структурування та нерівності у трудових відносинах, трансформація трудових відносин

Research [en:field:field_research:person:label]

трансформація трудових відносин

Education [en:field:field_education:person:label]

2011 - Східно-український національний університет імені Володимира Даля, спеціальність "соціологія", магістратура

1979 - Київський державний педагогічний університет імені О.М.Горького, спеціальність «загальнотехнічні дисципліни»

Тартуський державний університет, аспірантура

Projects [en:field:field_projects:person:label]

2009 - "Кожен має право на працю: партнерство заради покращання можливостей працевлаштування вразливих груп молоді", Фонд Східна Європа

2006-2008 - "Сприяння консолідації правових та інституційних засад соціального діалогу в Україні", Міжнародна організація праці

2006 - "Проблеми і шанси розвитку соціального діалогу в Україні в контексті європейської політики сусідства", Фонд ім. Фрідриха Еберта

2001-2005 - “Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці”, Міжнародна організація праці

1998-2005 - "Соціальна освіта в Україні", Християнський дитячий фонд

1997-2000 - "Соціальна політика реформ і траснформації економіки "SPRITE"", Інститут економічного розвитку Світового банку

1996-1997 - "Соціальний захист в Україні", Tacis

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Автор і співавтор більш ніж 80 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 монографії та 3 навчальних посібника.

Монографії.
1. Жуков В.І., Мімандусова Г., Привалов Ю. Сучасні проблеми соціально-трудових відносин в Україні (соціологічний аналіз). Монографія. – К.: Інститут соціології НАНУ, 1998. – 158с.
2. Жуков В.І., Осовий Г.В., Привалов Ю.О. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні. Інститут соціології НАНУ. Монографія. – К.: 1999. –184с.
3. Балабанова Н.В., Жуков В.И.,Пилипенко В.Е.Социальный диалог. Социальное партнерство. Социальное государство. АПСВ.Монографія. –К.: 2002. – 189 с.
4. Сучасний стан, проблеми та тенденціїсоціально-трудовихвідносин в Україні: спробасоціальногоконструювання ЦСЕ Інституттусоціології НАНУ. Монографія. – К.: 2003. – С. 214-237.
5. Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІДу. Оцінка ефективності протидії (соціаль-ний аспект). Монографія / Відп. ред. Ю.І.Саєнко. – К.: ПЦ“Фоліант”, 2004.

Навчальні посібники:
1. Жуков В.І., Скуратівський В.А.Соціальне партнерство в Україні. Навч. посіб.– К.: НАДУ. 2000. – 200с.
2. Соціальна робота в Україні. Навч. посіб. / І.Д.Звєрєва, О.В., Беспалько, С.Я., Харченко та ін.; За заг. ред.: І.Д. Звєрєввой, Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. Світ, 2003.
3. Жуков В.І., Осовий Г.В., Руденко В.М., Семеніхін В.О.Соціально-трудовівідносини: питаннятеорії та практики в Україні. Навч. посіб-ник –К.:АПСВ, 2005.

Other [en:field:field_other:person:label]

член Соціологічної Асоціації України

незалежний посередник Національної служби посередництва та примирення

член редакційної колегії журнала «Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді»

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2008 - Почесна грамота Національної служби посередництва та примирення

2006 - Почесна грамота Державного центру зайнятості України

2006 - Відмінник освіти України

2003 - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

2003 - Подяка Міністерства праці та соціальної політики України