PhD program

Шановні випускники магістратури та програм спеціалістів!

Запрошуємо до факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
для вступу до аспірантури на науково-освітню програму
для здобуття наукового ступеня доктора філософії із спеціальності «054 Соціологія» (нова !)

Ліцензований обсяг -  50 осіб
Термін навчання:  4 роки.

Документи приймають за адресою:
просп. Глушкова, 4-Д, корпус факультетів кібернетики і соціології, кімн. 507б (їхати до ст. М. «Виставковий центр»)
тел. +38 (044) 259-04-35

Години прийому документів: 
Пн.-Пт.:     9.00–17.00

Прийом документів здійснюється з 21 серпня до 01 вересня 2017 року

"Правила прийому до аспіратнури Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році" знаходяться тут

Для участі у конкурсному відборі необхідно подати наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності)
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності)
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання)
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку)
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

"Програма фахових випробувань для вступу до аспірантури за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії із наукової спеціальності «Соціологія» (054)" знаходиться тут

"Програма вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови"

"Вимоги і зразок оформлення дослідницької пропозиції" знаходяться тут

Форма заяви на допуск до вступних іспитів в аспірантуру знаходиться за адресою  http://asp.univ.kiev.ua/doc/Zbirnyk/Aspirantura/A_zayava.pdf

Строки проведення вступних іспитів: 7 – 15 вересня 2017 року