ціннісні орієнтації

Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ / Гл.ред СкидинО.Л. - Вып. 38.

Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН УКраїни / За ред. С.Д.Максименка. Т. VIII, вип. 5.

Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. / Український незалежний центр політичних досліжень: За заг. ред. Ю.Тищенко

Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. Т. VІ, вип. 2

Pages

Subscribe to RSS - ціннісні орієнтації