інформаційні технології [en:taxonomy:term:1296:name]

2011.01.019. СКОЛАРИ К.А. КАРТИРОВАНИЕ ДИСКУССИЙ О НОВЫХ МЕДИА: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ. SCOLARI C.A. MAPPING CONVERSATIONS ABOUT NEW MEDIA: THE THEORETICAL FIELD OF DIGITAL COMMUNICATION // NEW MEDIA & SOCIETY. - L., 2009. - VOL. 11,

Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-педагогічні аспекти) : навч.-метод. посібник / авт.кол. за ред. М.Л.Смульсон

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авіт.кол.: В.Литвин (кер.), В.Андрущенко, А.Гурджій та ін. Кн. 1: Пріоритет інтелекту

Pages

Subscribe to RSS - інформаційні технології [en:taxonomy:term:1296:name]