національні меншини [en:taxonomy:term:406:name]

Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. / Український незалежний центр політичних досліжень: За заг. ред. Ю.Тищенко

Subscribe to RSS - національні меншини [en:taxonomy:term:406:name]