наукове дослідження [en:taxonomy:term:672:name]

Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.

Subscribe to RSS - наукове дослідження [en:taxonomy:term:672:name]