обдарованість [en:taxonomy:term:3346:name]

Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.VIІ, вип. 1.

Subscribe to RSS - обдарованість [en:taxonomy:term:3346:name]