освіта [en:taxonomy:term:214:name]

Соціологія освіти. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.Л.Скідіна, І.М.Гавриленка, Ю.І.Яковенка. - 2-ге вид., доп.і перероб. Книга 2.

Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ / Гл.ред СкидинО.Л. - Вып. 38.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт.кол.: В.Литвин (кер.) В.Андрущенко, А.Гурджій та ін. Кн. 3: Модернізація освіти

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авіт.кол.: В.Литвин (кер.), В.Андрущенко, А.Гурджій та ін. Кн. 1: Пріоритет інтелекту

Pages

Subscribe to RSS - освіта [en:taxonomy:term:214:name]