освітні технології [en:taxonomy:term:1907:name]

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авіт.кол.: В.Литвин (кер.), В.Андрущенко, А.Гурджій та ін. Кн. 1: Пріоритет інтелекту

Subscribe to RSS - освітні технології [en:taxonomy:term:1907:name]