повсякденність [en:taxonomy:term:1334:name]

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 24. Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. Вип.25. Соціотехнологічні проблеми культури, психології

Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира. - Вип. VI:

Социальные технологии: Акутальные проблемы теории и практики: Муждународный межвузовский сборник научных работ / Редкол.: О.Л.Скидин (главный редактор) и др. Вып. 32

Subscribe to RSS - повсякденність [en:taxonomy:term:1334:name]