професійне самовизначення [en:taxonomy:term:2336:name]

Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. Т. VІ, вип. 2

Subscribe to RSS - професійне самовизначення [en:taxonomy:term:2336:name]