психологічна служба [en:taxonomy:term:2179:name]

Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ.навч.закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки

Subscribe to RSS - психологічна служба [en:taxonomy:term:2179:name]