соціальне знання [en:taxonomy:term:1345:name]

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 24. Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. Вип.25. Соціотехнологічні проблеми культури, психології

Subscribe to RSS - соціальне знання [en:taxonomy:term:1345:name]