стиль керівництва [en:taxonomy:term:2062:name]

Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. Т. IV, ч. 7

Subscribe to RSS - стиль керівництва [en:taxonomy:term:2062:name]