Аспирантура и докторантура

Наказ МОН  12.01.2017 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Положення ВАК від 2011 року Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів дисертацій

Аспірантура та докторантура у КНУ

Cпеціалізована вчена рада Д 26.001.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) соціологічних наук
Наказ МОНМС "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"
Вартість перебування в аспірантурі та докторантурі на умовах контракту

Захищені кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованій вченій раді з соціологічних наук Д 26.001.30

Аспірантам

Вступ до аспірантури

Програми кандидатських мінімумів на факультеті соціології

22.00.01 – “Теорія та історія соціології”
22.00.02 – “Методологія та методи соціологічних досліджень”
22.00.03 – “Соціальнi структури та соціальні відносини”
22.00.04 – "Спецiальнi та галузевi соцiологiї"

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду
Особова картка Форма П-2ДС затверджена наказом Мінстату України від 26.12.1995 р. №343
Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Докторантам

Порядок прийому та організація роботи в докторантурі університету
Правила прийому до докторантури

Вступ до докторантури на факультет соціології

Зразки основних документів для вступу до докторантури

Зразок заяви до участі в конкурсі для вступу до докторантури
Зразок варіанта довідки про середньомісячну заробітну плату
Зразок списку наукових та навчально-методичних праць
Зразок клопотання на зарахування до докторантури