Кафедра теории и истории социологии

Комната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Электронная почта

tis@soc.univ.kiev.ua

У 1979 р. в Київському університеті однією з перших в Україні була створена кафедра соціології. В 1991 р. після створення факультету соціології та психології кафедра була реорганізована в кафедру теорії та історії соціології.

Викладачі кафедри читають на факультеті навчальні курси з історії світової та вітчизняної соціології, теоретичної та загальної соціології, методики викладання соціології, соціології культури, а також ряд спецкурсів: загальна соціологічна теорія, пізнавальні технології в соціології, спеціальні соціологічні теорії, новітні соціологічні теорії, ретроспективна соціологія та ін.

Серед підготовлених викладачами кафедри підручників та навчальних посібників можна назвати відомий в Україні посібник професорів Захарченка М.В. та Погорілого О.І. "Історія соціології: від античності до початку ХХ століття". Багатьом допомагає у вивченні української соціології книги Захарченка М.В. та інших авторів "Соціологічна думка України", "Соціологія. Матеріали до лекційного курсу".

Кафедра забезпечує педагогічну практику студентів. Вона є базою підготовки аспірантів, що навчаються за спеціальністю "історія і теорія соціології".

Учебные дисциплины

Освітня програма:
1
История социологии 2 соціологія
С
СТ
1
Вступление к специальности соціологія
С
1
Вступление к специальности соціологія
С
1
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
С
1
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ
1
История социологии 1 соціологія
С
СТ
2
Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
С
2
История социологии в Украине социология
С
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3
Sociology of daily routine соціологія
С
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3
Социология повседневности социология
С
4
Социология знания социология
С
4
Социология знания социология
С
5
Теорія соціальних технологій соціологія
С
5
Методика преподавания социологии в высшей школе соціологія
С
5
Новейшие концептуальные стратегии в теоретической социологии социология
С
6
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С
6
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С
6
Теории социокультурной и гендерной идентичности соціологія
С
6
Рефлексивные процессы в современной социологической теории социология
С
6
Социология постмодерна социология
С
6
Социологические теории глобализации социология
С
6
Социальная феноменология социология
С
6
Неофункционалистские и постструктуралистские социологические теории социология
С