Коломінські читання: Матеріали Першого Міднар. наук. форуму, присвяч. пам'яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського, м. Київ, МАУП, 28 берез. 2007 р. / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов.ред.) та ін.

Книга или статья

Книга

Автор

Город

Київ

Издатель

МАУП

Код

5886 ксп

Страницы

372

Номер

Год

2007

Копии

1

Язык

Украинский

Источник

факультет психології

Ключевые слова