Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 24. Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. Вип.25. Соціотехнологічні проблеми культури, психології

Книга или статья

Книга

Автор

Город

Одеса

Издатель

Астропринт

Код

6052 ксп

Страницы

360

Номер

Год

2005

Копии

1

Язык

Украинский

Источник

факультет психології

Ключевые слова