Фаховий соціологічний журнал "Габітус" запрошує авторів до публікації результатів своїх досліджень.

Науковий журнал «Габітус» запрошує всіх охочих до співпраці!

У науковому журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з соціологічних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук на підставі Наказу МОН України від 10.05.2017 року № 693 (додаток 7).

Пріоритетами журналу є: підтримка молодих науковців; дослідження проблем розвитку Причорноморського регіону; інформування наукової спільноти про сучасні монографічні дослідження та проблеми соціологічної освіти.
У зв’язку з цим безкоштовно публікуються:
- статті молодих науковців-докторів наук віком до 35 років включно;
- статті, присвячені актуальним проблемам розвитку Причорноморського регіону;
- статті іноземних авторів;
- рецензії на монографії, підручники, навчальні посібники;
- анонси наукових подій.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46851&lang=en)

Для розгляду питання про публікацію статті у науковому журналі Випуск 6/2018 необхідно заповнити електронну довідку про автора та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу journal@habitus.od.ua не пізніше 29 червня наступні матеріали:
1. Статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
2. Авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (реферат повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів).
3. Для авторів – докторів наук віком до 35 років включно – відскановану форму П2ДС або особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою установи за основним місцем роботи автора (для підтвердження можливості безкоштовної публікації).
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
4. Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Більш детальну інформацію Ви можете переглянути на сайті: http://habitus.od.ua/.