М. Сидоров та О. Олійник виступили на міжнародній конференції з доповіддю "Соціолог на ринку праці"

15 червня 2018 року в приміщенні Президії НАПН України відбулася ІІ Міжнародна конференція «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження». Захід був організований у рамках проекту ЄС Еразмус+ Жан Моне Підтримка Асоціацій «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» в співпраці з Національною академією педагогічних наук України.

Докладніше про захід: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1807-ii-mizhnarodna-naukova-konferentsi...

На конференції виступили викладачі факультету соціології ОКСАНА ОЛІЙНИК та МИКОЛА СИДОРОВ. Їхня доповідь була присвячена аналізу місця соціологів на сучасному українському ринку праці.

Український ринок праці є доволі динамічним та залежним від змін у різних сферах життєдіяльності країни, що, як наслідок, призводить до постійних змін у потребах ринку. Відтак у ЗВО є необхідність у систематичному моніторингу попиту на фахівців різних спеціальностей, зокрема, і соціологів. Потреби роботодавців динамічно змінюються, відповідно мають модифікуватись результати навчання випускників. Тому важливим є пошук вакансій не тільки за фахом випускника, але і за спеціальностями, які вимагають тих самих або близьких знань та вмінь для виконання професійних обов'язків.

Для випускників освітніх програм факультету соціології найчастіше такими спеціальностями виступають: соціолог, маркетолог та аналітик. Дійсно, обсяг отриманих випускниками факультету соціології компетентностей забезпечує вміння виявляти соціальні проблеми у суспільстві, обґрунтовувати, планувати та проводити кількісні та якісні соціальні дослідження, у тому числі й маркетингові, аналізувати їх результати. Також випускники факультету соціології можуть виступати аналітиками. Більш того, оскільки в більшості компаній потенційних роботодавців офіційної посади "соціолог", просто не передбачено штатним розкладом, то найчастіше випускники факультету знаходять роботу, суміжну з фахом - у галузі маркетингових досліджень, соціального моніторингу та аналізу даних. І у цих галузях, маючи достатню прикладну підготовку, вони мають перевагу саме завдяки теоретичним фаховим знанням, вмінням науково обґрунтовувати методику та релевантно інтерпретувати результати дослідження.