У КНУ ім. Т. Шевченка утворено спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій з соціології

За наказом Міністерства освіти і науки України № 775 від 16.07.2018 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 5 липня 2018 року» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.001.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) соціологічних наук за спеціальностями 22.00.01 «Теорія та історія соціології», 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень», 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини» та 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» строком до 31 грудня 2020 року.

 

 

Склад

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.30 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій з соціологічних наук

Голова ради:

 1. Куценко Ольга Дмитрівна, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальності 22.00.03.

Заступник голови:

 1. Судаков Володимир Іванович, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01.

Вчений секретар:

 1. Тарабукін Юрій Орестович, к.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04.

Члени ради:

 1. Аза Лариса Олександрівна, д.соц.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.03;
 2. Александров Денис Олександрович, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;.
 3. Бевзенко Любов Дмитрівна, д.соц.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.02;
 4. Добронравова Ірина Серафімівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02;
 5. Злобіна Олена Геннадіївна, д.соц.н., професор, завідувач відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.03;
 6. Костенко Наталія Вікторівна, д.соц.н., професор, завідувач відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.04;
 7. Крупельницька Людмила Францівна, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02;
 8. Курило Ірина Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, спеціальність 22.00.03;
 9. Кутуєв Павло Володимирович, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 22.00.01;
 10. Мазурик Олег Володимирович, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.03;
 11. Малес Людмила Володимирівна, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;
 12. Ручка Анатолій Олександрович, д.філос.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.01;
 13. Сірий Євген Володимирович, д.соц.н., професор, завідувач науково-дослідного сектору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;
 14. Соболевська Марина Олександрівна, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;
 15. Стегній Олександр Григорович, д.соц.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.04;
 16. Туленков Микола Васильович, д.соц.н., професор, професор кафедри Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;
 17. Цимбалюк Наталія Миколаївна, д.соц.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.03;
 18. Черняк Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02;
 19. Чепак Валентина Василівна, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;
 20. Чудовська Ірина Анатоліївна, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;
 21. Чурілов Микола Миколайович, д.соц.н., старший науковий співробітник, генеральний директор, ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез», спеціальність 22.00.02;
 22. Яковенко Юрій Іванович, д.соц.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02.