Аза Лариса Александровна

Учёная степень

Доктор социологических наук

Учёное звание

Профессор

Подразделение

Должность

Профессор

Телефон

521-33-40, 63-40

Комната

509

Электронная почта

larysa@knu.ua, larysa.aza@ukr.net

CV

Годы работы

до 2021

Научные интересы

етнічні та міграційні процеси, міжетнічна толерантність та міжетнічні конфлікти, етномовні процеси, етнічна ідентичність, етнокультурний поліморфізм, соціологія особи

Направления исследований

етнічні процеси та міграція в сучасних суспільствах, етнокультурний поліморфізм, етносоціологія, соціологія особистості

Образование

1994 - Докторська дисертація за темою: "Теоретико-соціологічний аналіз соц. проблем виховання"

1977 - Кандидатська дисертація за темою: "Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи"

1969 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет

Проекты

Міжнародна наукова етносоціологічна школа – Проведення наукових семінарів та соціологічних досліджень в Україні, Словаччині, Німеччині

Другое

1993-... - Провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Публикации

Автор понад 100 наукових праць. Ценностные ориентации рабочей молодежи. К., 1978 (у співавт.) Батьків авторитет. К., 1986 (у співавт.) Воспитание как философско-социологическая проблема.К.,1993 Українці Румунії: сучас. стан та перспективи етнокультурного розвитку.К., 1999 (у співавт.) Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті. Навч. посіб., К., 2003 (у співавт.) Хто є хто в українських суспільних науках (економіка, політологія, соціологія, право).К., 1998 Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник. К., 2001; Енциклопедія сучасної України. Т.1. К., 2001