Аза Лариса Александровна

Учёная степень

Доктор социологических наук

Учёное звание

Профессор

Подразделение

Должность

Профессор

Телефон

521-33-40, 63-40

Комната

509

Электронная почта

larysa@knu.ua, larysa.aza@ukr.net

Научные интересы

етнічні та міграційні процеси, міжетнічна толерантність та міжетнічні конфлікти, етномовні процеси, етнічна ідентичність, етнокультурний поліморфізм, соціологія особи

Направления исследований

етнічні процеси та міграція в сучасних суспільствах, етнокультурний поліморфізм, етносоціологія, соціологія особистості

Образование

1994 - Докторська дисертація за темою: "Теоретико-соціологічний аналіз соц. проблем виховання"

1977 - Кандидатська дисертація за темою: "Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи"

1969 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет

Проекты

Міжнародна наукова етносоціологічна школа – Проведення наукових семінарів та соціологічних досліджень в Україні, Словаччині, Німеччині

Другое

1993-... - Провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Публикации

Автор понад 100 наукових праць.

Ценностные ориентации рабочей молодежи. К., 1978 (у співавт.)

Батьків авторитет. К., 1986 (у співавт.)

Воспитание как философско-социологическая проблема.К.,1993

Українці Румунії: сучас. стан та перспективи етнокультурного розвитку.К., 1999 (у співавт.)

Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті. Навч. посіб., К., 2003 (у співавт.)

Хто є хто в українських суспільних науках (економіка, політологія, соціологія, право).К., 1998

Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник. К., 2001; Енциклопедія сучасної України. Т.1. К., 2001