Балакирева Ольга Николаевна

Учёная степень

Кандидат социологических наук

Учёное звание

-

Подразделение

Должность

Научный сотрудник

Телефон

521-33-40, 63-40

Комната

509

Электронная почта

bon@ief.org.ua

Годы работы

2012-2014

Научные интересы

соціальні проблеми уразливих груп, соціальне здоров'я, соціологія молоді та девіантної поведінки, моніторинг соціальної політики, соціально-політичний маркетинг

Направления исследований

становлення соціально-економічної стратифікації українського соціуму, критерії соціально-економічної нерівності та соціально-економічного розшарування населення, трансформація економічної поведінки та соціокультурні компетенції

Образование

1990 - Вищі соціологічні курси (м. Москва), соціологія (з правом викладання)

1978 - Харківський державний університет, спеціальність «математик, викладач математики»

Награды

заслужений діяч науки і техніки України

Проекты

2007-2011 - Координатор міжнародного науково-дослідного проекту «Європейське дослідження цінностей»

2001- ... - керівник в Україні міжнародного проекту ВООЗ - HBSC (Health Behavioural of School-age Children) - "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді"

1994-... - Представляє Україну в міжнародних дослідницьких проектах: член координаційної ради та керівник в Україні європейського проекту ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs Use) - Європейське опитування учнівської молоді з питань вживання алкоголю та наркотичних речовин

керівник в Україні міжнародного проекту європейського дослідження цінностей (EVS - "European Values Study”)

Другое

Директор Українського Інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка

член комітету з професійної етики Української Соціологічної асоціації

Публикации

Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 592 с.

Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Левін Р.Я. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 320 с.

Балакірєва О.М. Демократичні цінності в українському суспільстві // Український соціум. – 2007. – № 3 (20). – С. 7–25.

Балакірєва О.М. Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві // Український соціум”. – 2007. – № 2 (19). – С. 7–19.

Балакірєва О.М., Валькована О.В. Трансформація цінностей освіти // Український соціум. – 2007. – № 4 (21). – С. 7–19.

Балакірєва О.М., Галустян Ю.М. Соціально відповідальний бізнес в Україні: поняття та основні чинники // Український соціум. – 2007. – № 5–6 (22–23). – С. 99–108.

Балакірєва О.М., Дмитрук Д. А. Громадська думка на межі 2006-2007 рр.: оцінка року, що минає, та погляд у майбутнє // Український соціум. – 2007. – № 1 (18). – С. 130–149.

Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Електоральні рейтинги та прогнози напередодні виборів // Український соціум. – 2007. – № 5–6 (22–23). – С. 99–108.

Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Політична ситуація та соціально-економічні настрої населення України: березень 2007 р. // Український соціум. – 2007. – № 2 (19). – С. 155–181.

Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Політична ситуація та соціально-економічні настрої населення України: червень 2007 р. // Український соціум. – 2007. – № 3 (20). – С. 150–165.

Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Політична ситуація у дзеркалі громадської думки: липень 2007 р. // Український соціум. – 2007. – № 4 (21). – С. 119–128.

Балакирева О.Н., Левин Р.Я., Дмитрук Д.А. Проблемы интеграции в единое экономическое пространство: общественное мнение на Украине // Мир перемен. – 2007. – № 1. – С. 47–59.

Балакірєва О. М., Ноур А. М. Ціннісні пріоритети та економічна поведінка населення України // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 1. –С. 137– 153.