Горбачик Андрей Петрович

Учёная степень

Кандидат физико-математических наук

Учёное звание

Доцент

Подразделение

Должность

Профессор

Телефон

Комната

501

Электронная почта

A.Gorbachyk@knu.ua

Научные интересы

міжнародні порівняльні соціологічні дослідження, кількісні методи аналізу даних соціологічних досліджень, методологія соціологічних досліджень, соціологія політики

Образование

1986 - кандидатська дисертація за темою: "Семантичне конструювання програм"

1980 - Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики

Проекты

Розробив пакет комп’ютерних програм статистичного аналізу емпіричних соціологічних даних, який використовується у багатьох дослідницьких організаціях та університетах України і Росії.

Cтворені теоретичні засади та практична реалізація першого в Україні комп’ютерного банку соціологічних даних.

Член редколегій періодичних наукових фахових видань.

1992-2007 - Співкерівник та відповідьний виконавець ряду науково-дослідних проектів та міжнародних програм

2004 - Національний координатор в Україні міжнародного порівняльного проекту «Європейське соціальне дослідження»

1999-2002 - Вчений секретар спеціальної ради Київвського національного університету імені Тараса Шевченка із захисту дисертацій

Як запрошений викладач читав курси лекцій в НаУКМА (1993-99, 2003-05), університеті штату Айова (США, 2001), Волинському національному університеті (2006-07), проводив майстер-класи в Інституті соціології НАН України (2003-06) та Харків. національному університеті (2002).

Другое

2007- ... - Декан факультету соціології

2003-2007 - Завідувач кафедри методології та методів соціологичних досліджень

1992-1999 - Заступник декана факультету соціології та психології

1980-1990 - Науковий співробітник Обчислювального центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Публикации

Автор більш ніж 60 наук. статей та розділів у колективних монографіях, співавтор 3 навчальних посібників.

Ukraine and Europe: outcomes of international comparative sociological survey . K.: Institute of Sociology NAS of Ukraine, 2007. (у співавт.)

Аналіз даних соціол. досліджень засобами SPSS: Навчен. посіб.- Луцьк, 2008 (у співавт.)

Political culture of society in the conditions of radical social changes. A comparative analysis of Poland and Ukraine. - Institute for Advanced Studies, Sociological Series, №39, Vienna, 2000. (у співавт.)

Political Orientations and the Social Well-Being of the Ukrainian Population // International Journal of Sociology, Winter 1999-2000, Vol.29 No. 4.

Статистичні методи обробки соціологічної інформації // Соціологія (під ред. Городяненка В.Г.), Київ, “Академія”, 1999

Обробка та аналіз первинної соціологічної інформації // Соціологія (під ред. Макєєва С.), Київ, 1999

Використання банків даних емпіричних соціологічних досліджень в навчальному процесі // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, Харків, 1999

Измерение социального самочувствия: тест ИИСС //.Социология: методология, методы, математические модели, №10, М., 1998(у співавт.)