Христофорова Ольга Витальевна

Учёная степень

Кандидат социологических наук

Учёное звание

-

Подразделение

Должность

Ассистент

Телефон

521-33-24, 63-24

Комната

503

Электронная почта

-

Годы работы

2003-2015

Научные интересы

методологія соціологічних досліджень, соціологія мистецтва

Образование

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, 2000 рік

Проекты

Зимова соціологічна школа "Методи викладання в соціальних науках", 2000, м.Харків (Civic Education Project(CEP), ХНУ ім.В.Н. Каразіна)
V Міжнародна літня школа молодих соціологів - викладачів та дослідників "Моделі соціального розвитку: погляд у ХХІ ст", 2001, Україна, м.Ялта (Міжнародний фонд "Відродження", Центр удосконалення соціологічної освіти, факультет соціологї ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Східноукраїнський фонд соціальних досліджень)
VI Міжнародна літня школа молодих соціологів - викладачів та дослідників "Соціальні проблеми у фокусі соціології", 2002, Україна, м. Ялта (Міжнародний фонд "Відродження", Центр удосконалення соціологічної освіти, факультет соціологї ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Східноукраїнський фонд соціальних досліджень)
Майстер-клас для соціологів та викладачів соціальних дисциплін "Постмодерн: Нова магічна епоха", майстер - проф. Л.Г. Іонін, 2001, Україна, м. Ялта (Міжнародний фонд "Відродження", Центр удосконалення соціологічної освіти, факультет соціології ХНУ ім. В.Н. Каразіна)
Майстер-клас для соціологів та викладачів соціальних дисциплін "Нова магічна епоха 2: трансформація гендеру", майстер - проф. Л.Г. Іонін, 2002, Україна, м. Ялта (Міжнародний фонд "Відродження", Центр удосконалення соціологічної освіти, факультет соціології ХНУ ім. В.Н. Каразіна)
Майстер-клас для соціологів та викладачів соціальних дисциплін "Нова магічна епоха 2: трансформація гендеру", майстер - проф. Л.Г. Іонін, 2002, Україна, м. Ялта (Міжнародний фонд "Відродження", Центр удосконалення соціологічної освіти, факультет соціології ХНУ ім. В.Н. Каразіна)
Майстер-клас для соціологів та викладачів соціальних дисциплін "Нова магічна епоха 3: зворотність смерті", майстер - проф. Л.Г. Іонін, 2003, Україна, м. Ялта (Центр удосконалення соціологічної освіти, ХНУ ім. В.Н. Каразіна)
Майстер-клас для викладачів соціальних дисциплін "Аналіз даних у SPSS: викладання і використання у соціальних дослідженнях", майстер - А.П. Горбачик, Україна, м. Воловець (Міжнародний фонд "Відродження", факультет соціології, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Східноукраїнський фонд соціальних досліджень)
II Зимова сесія Міжнародної літньої школи молодих соціологів "Викладання соціології як соціо-гуманітарна інтеракція", 2003, м.Харків (факультет соціології ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень, Міжнародний Фонд "Відродження", OSI/HESP (Будапешт)

Публикации

Христофорова О. В. Інтерпретативні дослідницькі програми в соціології: типологія і пізнавальні можливості / О. В. Христофорова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць. – К. : Фенікс, 2010. – Вип. 10. – С.89–96.

Христофорова О. В. Евристичний потенціал критичної дослідницької програми в соціології / О. В. Христофорова // Соціологічні дослідження : зб. наук. праць. – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля – 2010. – № 10. – С. 122–133.

Христофорова О. В. Підходи до еволюції соціологічного знання / О. В. Христофорова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – Вип. 5. – С. 38–42.

Христофорова О. В. Підходи до класифікації дослідницьких програм в соціології / О. В. Христофорова // Методологія теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць. – Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2005. – С. 24–29.

Христофорова О. Социальный факт и социологические методологии в ситуации постмодерна / О. Христофорова // Логос. Журнал по философии и прагматике культуры. – 2005. – № 2 (47). – С. 21–29.

Христофорова О. Вильгельм Райх и обоснование "теории оргазма" / О. Христофорова // Логос. Журнал по философии и прагматике культуры. – 2005. – № 2 (47). – С. 39–48.

Христофорова О. В. Социальные структуры и проблемы социального неравенства в ситуации модерна и постмодерна / О. В. Христофорова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – 2003. – Вип. 15, № 577. – С.136–139.

Христофорова О. В. Особливості розвитку соціологічного пізнання в сучасних умовах / О. В. Христофорова // Вісник Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія : Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2003. – Вип.15–16. – С. 76–78.

Христофорова О. В. Методологічні особливості процесу соціологічного дослідження в сучасних пізнавальних умовах / О. В. Христофорова // Методологія теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць. – Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2002. – С. 154–156.

Христофорова О. В. Мова дослідницьких програм в соціології / О. В. Христофорова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах” (соціологія, психологія, педагогіка) : зб. наук. праць – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004 – С. 240–245.

Христофорова О. В. Особливості процесів модернізації дослідницьких програм в соціології / О. В. Христофорова // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : матеріали VIII Міжнар. конф. молодих науковців, 27–28 квіт. 2006 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – С.174–176.

Христофорова О. Ставлення населення України до підприємництва та ринкових відносин в умовах демократизації суспільства / О.В. Христофорова // Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнар. наук. конф., 29 вер.–1 жовт. 2000. – К. : Центр Освітніх Ініціатив, 2001. –(Демократична освіта). – С.153-167