Кузьменко Татьяна Николаевна

Учёная степень

Кандидат социологических наук

Учёное звание

Доцент

Подразделение

Должность

Заместитель декана по учебной и воспитательной работе
Доцент

Телефон

431-04-75, 64-75 | 431-04-75,64-75, 22-97

Комната

24-б

Электронная почта

tmk_26@knu.ua

Научные интересы

соціальна структура пострадянських суспільств, соціальна мобільність, соціальна маргиналізація, соціальні ризики та наслідки техногенних катастроф

Направления исследований

соціальна маргінальність та суспільні рухи, соціальна мобільність, соціальна адаптація, соціальні ризики

Образование

1992 - Київський інститут політології і соціального управління, теорія соціально-політичних відносин

1987 - Кіровоградський державний інститут імені О.С.Пушкіна, педагогіка і методика початкового навчання

Публикации

Кузьменко Т.М. Під знаком лиха: ліквідатори аварії на ЧАЕС сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 1998. -Вип. 6. - С.23-25.

Кузьменко Т. Тенденції змін в оцінці життєвої ситуації учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 3. - С.76-88.

Кузьменко Т. Соціальні технології: забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи // Соціальні технології: Зб. наук. пр. - Київ-Запоріжжя-Одеса, 2000. - Вип. 4. - С. 74-89.

Кузьменко Т. Жертви чи герої?! Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС // Чорнобиль і соціум. - Вип. 6. Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2000. - С.150-172.

Кузьменко Т. Соціальний портрет ліквідаторів // Чорнобиль і соціум. - Вип. 7. Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації. - К.: Стилос, 2001. - С.17-63.

Кузьменко Т. Чорнобильський слід: соціально-психологічні наслідки катастрофи // Чорнобиль і соціум. - Вип. 8. Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищеного ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2002. - С.9-21.

Кузьменко Т. Соціальне самопочуття та життєві проблеми ліквідаторів аварії на ЧАЕС (регіональний аспект) // Харьковские социологические чтения - 98: Сб. науч. работ. - Харьков: ЦЭПП “Радар”, 1998. - С.224-227.

Кузьменко Т. Життєві орієнтації особистості: об’єктивні та суб’єктивні фактори їх формування і змін // Нова політика. - 1999. - № 4. - С.33-39.

Кузьменко Т.М. Соціально-екологічні проблеми Чорнобиля // Відродження України: проблеми і перспективи (тези всеукраїнської теоретичної конференції). - Вип. 2. Становлення соціально-економічних відносин. Принципи державотворення. - Кіровоград, 1993. - С.114-115.

Кузьменко Т. Життєві орієнтації особистості: фактори формування та зміни // Збірник матеріалів третьої науково-творчої конференції студентів та викладачів (25-27 квітня 2001 р). - К.: ІММБ, 2002. - С.106-110.

Кузьменко Т. Вплив екстремальних ситуацій на життєві орієнтації людини (на прикладі Чорнобильської катастрофи) // Збірник матеріалів четвертої науково-теоретичної конференції, присвяченої десятій річниці ІММБ (24 квітня 2002 р). - К.: ІММБ, 2002. - С.156-160.