Сирый Евгений Владимирович

Учёная степень

Доктор социологических наук

Учёное звание

-

Подразделение

Должность

Заведующий подразделением
Научный сотрудник

Телефон

259-70-52, 22-14

Комната

506

Электронная почта

socio1@mail.ru

Научные интересы

Соціологія підприємництва, трансформаційні процеси в Україні, маркетинго-соціологічні дослідження

Направления исследований

Дослідження структурних трансформацій, соціально-політичні дослідження

Образование

Тернопільський національний економічний університет, економічний факультет, магістратура

Проекты

2011 - Робота над науковою темою ДТ № 11БФ-017-01 «Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції». Факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2006-2010 - Робота за держбюджетною темою: «Соціосистемні засади формування менеджменту вищої освіти України: адаптація до європейського контексту» . Факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2010 - Участь у державному науково-дослідному проекті «Ставлення молоді України до здорового способу життя» /Звіт за результатами дослідження, проведеного державним інститутом розвитку сім`ї та молоді за підтримки ЮНІСЕФ. Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту, державний інститут розвитку сім`ї та молоді. Київ, 2010.

2010 - Участь у щорічній Державній доповіді Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні «Молодь в умовах становлення незалежності України (1991-2011 роки).Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту, державний інститут розвитку сім`ї та молоді. Київ

2008 - Участь у дослідницькому проекті "Всеукраїнське соціологічне опитування населення України щодо ставлення до питань євроатлантичної інтеграції" на замовлення Міністерства закордонних справ України за сприянням Посольства Норвегії в Україні. Інститут трансформації суспільства, соціологічний консорціум. М.Київ

Публикации

Автор близько 65 наукових та наукових та навчально-методичних праць, серед яких:
1. Сірий Є.В., Фареник С.А.“Соціологія підприємництва: крок перший”. Науково-навчальний посібник (за Грифом МОН України) К.: Український центр духовної культури. 2001, 256 с.
2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії. Навчальний посібник (за Грифом Міністерства освіти і науки України). “Атіка”. К.2004, 478 с.(Перевидання : 2007 р, 2010 р.)
3. Сірий Є.В. Підприємництво як предмет теоретико-соціологічного осмислення Наук. монограф. Київський національний унівеситет ім.Т.Шевченко. 2008. 392 с.