Тарасенко Валентин Иванович

Учёная степень

Доктор социологических наук

Учёное звание

Профессор

Подразделение

Должность

Профессор

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Комната

502

Электронная почта

-

Научные интересы

історія,теорія та методологія соціології, галузеві соціології

Направления исследований

соціологічна діагностика реформаторського процесу в Україні, проблеми соціального вибору; історія та теорія соціології

Образование

1992 - докторська дисертація на тему: “Соціологія споживання: предмет, методологія дослідження”

1978 - кандидатська дисертація на тему: “Піднесення соціальних потреб особи”

1969 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет

Проекты

"Соціальна ідентифікація українського суспільства"

"Соціологічна діагностика аграрної реформи в Україні" (Інститут соціології НАНУ)

"Еволюція сільського соціуму України внаслідок аграрних реформ" (Інститут соціології НАНУ)

Другое

1994-2006 - завідувач кафедри історії та теорії соціології

1990-1995 - старший науковий співробітник та завідувач відділом загальної соціології Інституту соціології НАН України

1978-1990 - науковий співробітник Інституту філософії АН УССР

1983 - отримав звання “старший науковий співробітник” за спеціальністю “прикладна соціологія”

Публикации

Тарасенко В.И. Научный интеллект социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. No. 1. P. 33-49.

Тарасенко В.И. Социальное, общественное и социологическое познание // Социология: теория, методы, маркетинг. 2006. No. 4. P. 52-68.

Тарасенко В.И. Проблема начала и самообоснования социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. 2005. No. 3. P. 5-23.

Тарасенко В. І. Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства (соціологічна парадигма). – К., 2004. (у співав.).

Тарасенко В.И. Удивительная “ненаука” социология // Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. No. 2. P. 5-23.

Тарасенко В. І. Соціологія споживання: методологічні проблеми. – К., 1993.

Тарасенко В. І. Споживання і споживацтво. – К., 1988.

Тарасенко В. І. Соціальні потреби особи: становлення, задоволення, розвиток – К., 1982.