Специализации образовательной программы "Социология"

Освітній рівень "БАКАЛАВР"
- Прикладні соціологічні дослідження (куратор - кафедра методології та методів соціологічних досліджень)
- Соціологія мистецтва (куратор - кафедра соціальних структур та соціальних відносин)
- Соціальна експертиза та аудит (куратор - кафедра соціальних структур та соціальних відносин)
- Соціологія політики (куратор - кафедра соціальних структур та соціальних відносин)
- Соціологія трудових відносин (куратор - кафедра соціальних структур та соціальних відносин)
- Соціологія менеджменту та маркетингу (куратор - кафедра галузевої соціології)
- Соціальні комунікації (куратор - кафедра галузевої соціології)

Освітній рівень "МАГІСТР"
- Сучасна соціологічна теорія (куратор - кафедра теорії та історії соціології)
- Методи емпіричних соціологічних досліджень (куратор - кафедра методології та методів соціологічних досліджень)
- Соціальна експертиза та аудит (куратор - кафедра соціальних структур та соціальних відносин)
- Соціологічна експертиза політики (куратор - кафедра соціальних структур та соціальних відносин)
- Соціологія соціально-культурної сфери (куратор - кафедра соціальних структур та соціальних відносин)
- Соціологія масової комунікації (куратор - кафедра галузевої соціології)
- Соціологія управління та маркетингових досліджень (куратор - кафедра галузевої соціології)