Бакалаврат. Спеціалізація "Соціальна експертиза та аудит"

Освітня програма "Соціологія", Освітній рівень «бакалавр соціології»

Дана спеціалізація може бути цікавою для тих, хто хоче розширити власні можливості працевлаштування на сучасному ринку праці, бути залученим до соціально-експертної діяльності. Головною перевагою даної спеціалізації є можливість отримати знання та навички, необхідні для професії соціального аудитора, яка передбачена Національним класифікатором професій України ДК 003:2010. Діяльність соціального експерта та аудитора має велику суспільну значущість. Сучасний розвиток українського суспільства з його прагненням до більшого громадського контролю над владою, бізнесом та іншими соціальними інститутами потребує відповідних фахівців, здатних здійснювати громадську експертизу, моніторинг та аудит засобами соціологічної діагностики. Від соціального аудитора або невеликої групи експертів розвиток демократії може залежати не менше, ніж від органів влади та структур громадянського суспільства. Соціальна експертиза та аудит надають можливості контролю відповідності діяльності державних, бізнесових та громадських організацій соціальним інтересам та потребам суспільного розвитку, адекватності застосування соціального потенціалу організацій цілям їхньої діяльності. Соціальний аудит – це і важлива аналітична технологія протидії експлуатації, корупції, зловживанням в організаційній діяльності.

Серед основних дисциплін в межах спеціалізації будуть викладатись «Основи соціального менеджменту», «Оціночні дослідження в соціальній сфері», «Соціологічні показники соціального розвитку», «Соціологічне оцінювання соціальних відносин в організації» тощо. Студенти будуть знайомитись з досвідом соціально-аудиторської, експертної роботи в Міністерствах України (соціальної політики, охорони здоров’я,  освіти і науки, екології), в Міжнародних аудиторських службах і фірмах, в центрах соціальної експертизи та маркетингових досліджень.

Випускник з базовою соціологічною освітою із спеціалізацією «Соціальна експертиза та аудит» буде затребуваний не тільки в державних інституціях, бізнес-структурах та незалежних агенціях. Він буде мати беззаперечні конкурентні переваги на ринку праці, адже таких фахівців поки що не готує жоден ВНЗ України.

Професіонал в галузі соціальної експертизи та аудиту володіє інструментарієм, здатним перетворити соціально корисну активність організації в реальні прибутки, стратегічні преференції, сталий розвиток і довгостроковий успіх.

Перелік дисциплін та викладацький склад спеціалізації

Назва дисципліни

кредити

Викладач(і)

Основи соціального менеджменту

4

Д.с.н.Мазурик \ проф. Цимбалюк

Соціальна безпека та соціальний захист

4

Доц. Жуков \ к.с.н.Недзельський

Оціночні дослідження в соціальній сфері

4

Доц. Марченко

Соціологія соціальної роботи

4

Доц. Петренко-Лисак \ доц. Камінська

Актуальні проблеми зайнятості

4

Доц. Жуков \ доц. Бабенко

Соціологія конфлікту

4

Д.с.н.Мазурик \ доц. Жуков

Соціологія організаційної взаємодії

4

Доц. Камінська \ проф. Туленков

Соціологічні показники соціального розвитку

4

 

Соціальна маргінальність

4

Доц Кузьменко \ доц. Решетняк

Соціологічне оцінювання соціальних відносин в організації

4

Доц. Жуков \ доц. Набруско \ к.с.н.Недзельський