Бакалаврат. Спеціалізація "Соціологія політики"

Освітня програма "Соціологія", Освітній рівень «бакалавр соціології»

Розвиток політичних наук, зокрема, соціології політики стали своєрідним символом демократичних змін в сучасних суспільствах. Спеціалізація з «соціології політики» є міждисциплінарною, поєднує сучасні знання соціології та політичних наук, формує у студентів вміння та навички порівняльного соціологічного аналізу політичних процесів, визначення соціальних ризиків політики, зокрема, сучасного українського суспільства. Успішний розвиток українського суспільства потребує фахівців, здатних забезпечувати формування й реалізацію державної, місцевої, громадської та партійної політики з врахуванням стану суспільства та його регіонів, різноманіття потреб і ціннісних орієнтацій різних соціальних груп. Фахівець-соціолог із спеціалізацією з соціології політики володітиме соціологічними інструментами забезпечення політики держаних, політичних та громадських організацій, стратегічних преференцій політичних організацій та лідерів, регулювання соціально-політичних конфліктів, соціологічного аналізу та своєчасного виявлення соціальних ризиків певних політичних рішень.

Серед основних дисциплін в межах спеціалізації будуть викладатись  «Основи соціології державного управління», «Порівняльна політична соціологія», «Електоральна соціологія», «Політичний маркетинг та менеджмент», «Соціологія політичного екстремізму» тощо. Студенти будуть походити практику в державних та недержавних центрах політичного маркетингу, аналізу і консалтингу, у відділах Міністерств України (оборони, внутрішніх справ, регіонального розвитку, інформаційної політики тощо), Національному інституті стратегічних досліджень; студенти будуть залучені до поточних дослідницьких проектів політичного спрямування.

Прикладні дисципліни спрямовані на розвиток навичок аналітичної та практичної роботи соціолога в політичних та дослідницьких організаціях, пов’язані із засвоєнням соціології політики як певного «ремесла», що буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності випускників на ринку праці.  

Випускник з базовою соціологічною освітою із спеціалізацією «Соціологія політики» буде затребуваний в державних та громадських інституціях (зможуть працювати помічниками аналітиків в управліннях внутрішньої політики тощо), політичних організаціях, службах з політичного аналізу та консалтингу, міжнародних агенціях та фондах, в  центрах політичних та маркетингових досліджень, в штабах політичних партій і громадських організацій.

 

Перелік дисциплін та викладацький склад спеціалізації   

Соціологія політичної влади

4

Проф. Куценко \ доц. Боровський

Порівняльна політична соціологія

4

Проф. Куценко \ д.с.н.Мазурик

Електоральна соціологія

4

Доц. Боровський

Політичний маркетинг та менеджмент

4

Доц. Набруско

Основи соціології державного управління

4

Д.с.н.Мазурик \ проф. Туленков

Соціологія політичних партій

4

Доц. Боровський

Соціально-політична стратифікація

4

Доц. Бабенко \ к.с.н.Недзельський

Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства

4

Доц. Камінська \ к.с.н.Решетняк

Соціологія політичного екстремізму

4

Проф. Куценко, д.с.н.Мазурик

Українське суспільство у соціологічних вимірах

4

Доц. Бабенко \ доц. Кузьменко \ проф. Куценко