Бакалаврат. Спеціалізація "Соціологія трудових відносин"

Освітня програма "Соціологія", Освітній рівень «бакалавр соціології»

Праця була і залишається в сучасних суспільствах важливим способом самореалізації людини, забезпечення умов життя, розвитку соціального добробуту та конкурентоспроможності держави. Дана спеціалізація спрямована на формування у студентів  вміння знаходити відповіді на питання про те, що означає для людини праця в конкретних сферах і формах зайнятості (стандартних і нестандартних) в сучасному суспільстві, як і з приводу чого формуються відносини між людьми в сфері праці, як змінюється відношення до праці в умовах глобалізації та постмодерного капіталізму, в яких формах можуть розвиватись взаємодії між роботодавцями та найманими працівниками, з якими ризиками зштовхується людина в сфері праці, з приводу чого виникають соціальні та трудові конфлікти в організаціях, як регулювати такі конфлікти?  Важливим аспектом спеціалізації є ознайомлення студентів з формами організації зайнятості населення, способам аналізу та регулювання соціальних наслідків нестандартних форм зайнятості  (аутстафінг, аутсорсинг, фріланс та інші), технологіями стандартизованої зайнятості та роботи з персоналом, роботою служб зайнятості в Україні, розвиток вміння регулювання трудових конфліктів (індивідуальних та колективних).

Серед основних дисциплін в межах спеціалізації будуть викладатись «Соціологія трудових відносин»; «Соціологія організаційних взаємодій»; «Основи управління персоналом»; «Методи дослідження трудових процесів»; «Соціальний захист в системі праці» тощо. Для закріплення практичних вмінь та навичок студенти будуть проходити практику в Національній службі посередництва та примирення,Національній тристоронній cоціально-економічній раді, департаментах Міністерства соціальної політики України, службах зайнятості, службах роботи з персоналом в організаціях, в профспілках та організаціях роботодавців України.  

Випускник з базовою соціологічною освітою із спеціалізацією «Соціологія трудових відносин» буде затребуваний в державних організаціях та відомствах (зможуть працювати помічниками аналітиків в Національній службі посередництва та примирення, Національній тристоронній cоціально-економічній раді, службах зайнятості, менеджерами персоналу, соціального захисту тощо), в громадських організаціях працівників та роботодавців, в службах з моніторингу стану трудових відносин та організаційного консалтингу, в міжнародних агенціях та фондах, в  центрах соціальних та маркетингових досліджень тощо.

Перелік дисциплін та викладацький склад спеціалізації   

Соціологія трудових відносин

 

 

доц. Жуков

Основи управління персоналом

 

 

Доц. Жуков

Соціальна психологія та психологія міжособистісного спілкування

 

(з ф-ту психології)

Соціологія організаційних взаємодій

 

Доц. Камінська \ проф. Туленков

Соціологія трудового конфлікту

 

 

Доц. Жуков \ проф. Туленков

Соціальна безпека і соціальний захист в сфері праці

 

Доц. Жуков

Методи дослідження трудових процесів

 

Доц.. Жуков \ к.с.н. Недзельський

Соціологія бюрократії та корупції

 

 

Доц. Бабенко \ к.с.н.Недзельський

Соціологія праці та зайнятості

 

Доц. Жуков / доц. Бабенко С.С.

Соціологічне оцінювання людського капіталу організації

 

Доц. Жуков \ Доц. Камінська \ к.с.н. Недзельський