Центр порівняльних та регіональних досліджень

Людям із порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

Науково-дослідний сектор факультету соціології

Науковий керівник – Куценко Ольга Дмитрівна

Пропонуємо такі послуги:

 1. Дослідження (для академічного та прикладного застосування):
  1. проблем міських спільнот і територій;
  2. соціального напруження в міських спільнотах, групах, організаціях;
  3. соціального здоров'я підлітків та студентської молоді;
  4. соціального здоров'я та іміджу організації, привабливість іміджу серед споживачів продукції та працівників організації, лояльність працівників та споживачів, визначення основних переваг та недоліків іміджу, його унікальних конкурентних переваг;
  5. підтримки ділової стратегії організації її працівниками (із сегментацією за соціальними категоріями), мотивованість працівників, визначення внутрішньо організаційних  бар’єрів (соціальних, комунікативних, культурних) в реалізації стратегії та способів її впровадження, соціологічна оцінка сильних та слабких сторін ділової стратегії, її унікальності, визначення компонентів стратегії, які потребують зміни;
  6. проблем соціальної адаптації мігрантів, переселенців;
  7. мотивації праці і проблем зайнятості;
  8. рівня, стилю життя окремих соціальних груп;
  9. іміджу партій, громадсько-політичних організацій, політиків;
  10. політичних орієнтацій населення, його окремих груп;
  11. прогнозування електоральної поведінки міського населення, виборів в місті;
  12. діагностика цільової аудиторії товару (послуги);
  13. соціокультурна діагностика реклами товару (послуги);
  14. діагностика («соціологічний барометр») стану внутрішньо організаційних відносин і комунікацій, виявлення причин напруження, конфліктів, оцінка ефективності комунікацій.
 1. Підготовка розробок для практичного застосування, а саме:
  1. матриці соціальних відносин в організації (параметри лояльності, напруження, вмотивованості, мережі зв’язків) та організаційної культури;
  2. «дорожньої карти» покращення соціальної якості організації;
  3. матриці параметрів іміджу організації,  її марки, продукції;
  4. стратегічної платформи-1 (building blocks) покращення іміджу організації (принципові рекомендації щодо змісту, символічного наповнення іміджу та комунікативних, рекламних  механізмів його поширення) та внутрішньо організаційних комунікацій;
  5. стратегічної платформи-2 (building blocks) оптимізації і впровадження ділової стратегії організації з врахуванням внутрішньо організаційних умов (соціальних, культурних, комунікативних);
  6. «портрету» цільової аудиторії (її соціокультурні та поведінкові характеристики),
  7. матриці асоціацій споживачів щодо товару (послуги),
  8. визначення сегменту ринку для продукту (із позиціонуванням по відношенню до подібних продуктів інших виробників),
  9. когнітивної карти реклами;
  10. стратегічної платформи-3 (building blocks) реклами (принципові рекомендації щодо змісту та символічного наповнення реклами продукту);
  11. «барометру» соціального напруження  і протестних настроїв в місті, регіоні.

За необхідності фахівці Центру забезпечують також соціологічний супровід прийняття управлінських організацій в місті, в організації, позиціонування на ринку  реклами товару (послуги), політичної кампанії.

Методи досліджень:

Розробки  ґрунтуються на спеціальних емпіричних дослідженнях (із застосуванням методик соціометрії, фокусованих групових та експертних інтерв’ю, вибіркових опитувань, когнітивних карт, семантичного аналізу, етнографії, візуального та лінгвоконфліктологічного аналізу цільової аудиторії, реклами і продукту), результати яких співвідносяться з даними національної статистики, статистики ринка,  міста, організації (економічної, соціальної, в т.ч. соціодемографічної), соціокультурними параметрами суспільства, групи, цільової аудиторії, співробітників організації (особливості сприйняття норм, цінностей та інформації, соціальні очікування, особливості соціальної поведінки, стилю соціокультурних взаємодій тощо).

Фахівці Центру на основі власних та міжнародно визнаних методик проводять повний цикл дослідження та готують аналітичні матеріали, рекомендації і розробки.

 

 1. Проведення збору інформації для прийняття управлінських, політичних рішень із застосування окремих дослідницьких методів:
  1. контент-аналізу документів, текстів, публікацій, реклами, візуального матеріалу;
  2. дискурс-аналізу текстів, публікацій, реклами, аудіо-візуального матеріалу;
  3. фокус-групи;
  4. експертні інтерв’ю;
  5. глибинні інтерв’ю;
  6. вибіркові опитування техніками face-to-face, mix-mode, secret-ballot, роздаткового анкетування;
  7. он-лайн опитування.

Контакти для запитів:

Телефон: 068 5974712

Е-mail: office@soc.univ.kiev.ua