Academic Writing \ Написання наукових текстів

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК14

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до переліку обов‘язкових для студентів першого року навчання магістратури факультету соціології і є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Зміст дисципліни та методи її викладання спрямовано на формування навичок і вмінь розв’язувати комунікативні завдання будь-якого ступеня складності, що дозволить поєднати знання з фаху та навички й уміння у сфері академічних і професійних інтересів.

Language of instruction

English