Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

В перебігу занять студенти мають навчитися узагальнювати та систематизувати сучасні пошуки в напрямі осмислення, критики та пояснення тих чи інших суперечностей при здійсненні стратегій, тактик та методів професійно або предметно визначених соціологічних практик; вони послідовно аналізують причини постановки актуальних проблем соціології як сфери професійної діяльності та способи їх зняття.

Language of instruction

Ukrainian