Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Personality and Gender"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ06.10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру» - це завершальна дисципліна у циклі дисциплін вибіркового блоку «Соціологія особистості та гендеру», зосереджується на найактуальніших питаннях сьогодення українського суспільства та світу (ресоціалізація переміщених осіб та біженців, оприявлення маргіналізованих груп, межі приватності і її контролю, нові форми шлюбу та стратегії репродукції тощо), відповідь на які можуть бути дані із застосуванням можливостей соціології особистості та гендеру.

Language of instruction

Ukrainian