Аналіз документів в управлінських процесах

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК35

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до обов’язкових в межах освітньої програми «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасне суспільство характеризується чи не надмірною переповненістю документами різного типу. Візуальні, текстові, відео- та аудіо- документи оточують сучасну особу посекундно. Такий стан справ вимагає певного рівня компетентності у використанні відповідних методів. До того ж із щоденним стрімким розвитком Інтернету на ринку праці для соціологів та маркетологів знання методів аналізу текстів є обов'язковою умовою. Процеси управління вимагають розуміння комунікаційної спрямованості дискурсів. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з аналізу документів, вироблення практичних вмінь застосування сучасних методів та технік аналізу текстів та вміння вивчати комунікаційні стратегії для подальшого їхнього впровадження в управлінських процесах.

Language of instruction

Ukrainian