Аналіз емпіричних даних у середовищі R

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Блок

МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень

Курс

6

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча програма

Матеріали

Додаткові матеріали

Дистанційна компонента курсу
http://moodle.soc.univ.kiev.ua/course/view.php?id=3

Книжка по R http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/mastitsky...
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/library/introductory-statistics-r
Класна документація по R http://www.rdocumentation.org/packages/base Там є опис багатьох бібліотек, включаючи базову
http://mpoctok.narod.ru/r/intro.htm

Дані для книжки Introduction to Statistical Thought by Michael Lavine http://www.math.umass.edu/~lavine/Book/data

http://adv-r.had.co.nz/
https://www.otexts.org/book/biostat
https://www.otexts.org/book/fpp