Аналіз емпіричних даних в середовищі R

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.02

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Аналіз емпіричних даних у середовищі R» є дисципліною вільного вибору студента за напрямом кафедри «Методи емпіричних соціологічних досліджень». Перехід до безкоштовних відкритих програм та систем типу R (R-studio), який стрімко поширюється у науковій сфері, вимагає певного рівня компетентності у використанні відповідних програмних засобів. На світовому ринку праці для соціологів та маркетологів знання R є вже не перевагою, а обов'язковою умовою. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з аналізу результатів соціальних досліджень а також на ознайомлення з принципом роботи оболонки R-studio, методами програмування та можливостей використання оболонки для аналізу довільної статистичних даних та візуальної презентації результатів.

Language of instruction

Ukrainian