Аналіз просторових даних в R

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2021

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

3 [uk:field:field_semester:#allowed_values:3]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Робоча навчальна програма англійською [uk:field:field_programengl:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

EC1.07

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2021

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

5.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Все соціальне життя відбувається в географічному просторі, який може виступати чинником, фасилітатором чи бар’єром для розгортання соціальних процесів та виникнення соціальних явищ. Дисципліна «Аналіз просторових даних в R» спрямована на набуття комплексу навичок, які дозволяють здійснювати повний цикл дослідницької роботи з геопросторовими даними - від їх добування до виведення статистичних висновків. Студенти навчаться використовувати OpenStreetMap та GoogleMaps для створення та добування геопросторових даних, відображати статистичну інформацію на картограмах і теплокартах та вимірювати зв’язки між змінними з урахуванням ефектів географічного простору. Дисципліна «Аналіз просторових даних в R» викладається як вибіркова в третьому семестрі для здобувачів освітньої програми «Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology».

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

English