Аналіз просторових даних в R

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC1.07

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Все соціальне життя відбувається в географічному просторі, який може виступати чинником, фасилітатором чи бар’єром для розгортання соціальних процесів та виникнення соціальних явищ. Дисципліна «Аналіз просторових даних в R» спрямована на набуття комплексу навичок, які дозволяють здійснювати повний цикл дослідницької роботи з геопросторовими даними - від їх добування до виведення статистичних висновків. Студенти навчаться використовувати OpenStreetMap та GoogleMaps для створення та добування геопросторових даних, відображати статистичну інформацію на картограмах і теплокартах та вимірювати зв’язки між змінними з урахуванням ефектів географічного простору. Дисципліна «Аналіз просторових даних в R» викладається як вибіркова в третьому семестрі для здобувачів освітньої програми «Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology».

Language of instruction

English