Асистентська практика

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК13

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Асистентська практика - це складова частина підготовки випускників факультету соціології до викладацької діяльності. Асистентська практика відіграє значну роль в навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки учбові заклади такого рівня готують не просто фахівців своєї справи, практиків, а спеціалістів, які здатні акумулювати всі сучасні знання з предмету науки і передавати їх студентству. В межах освітньої підготовки «Соціологія» за освітнім рівнем «магістр» студентки та студенти отримують ґрунтовну підготовку з педагогічної майстерності та методики викладання, що дозволяє отримати додаткову педагогічну кваліфікацію - викладач вищого навчального закладу.

Language of instruction

Ukrainian