Асистентська практика

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК15

degree_level

магістр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Асистентська практика - це складова частина підготовки випускників факультету соціології до викладацької діяльності. Асистентська практика відіграє значну роль в навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки учбові заклади такого рівня готують не просто фахівців своєї справи, практиків, а спеціалістів, які здатні акумулювати всі сучасні знання з предмету науки і передавати їх студентству. В межах освітньої підготовки «Соціальні технології» за освітнім рівнем «магістр» студентки та студенти отримують грунтовну підготовку з методики викладання, вміння викладати та доносити до аудиторії знання і результати досліджень.

Language of instruction

Ukrainian