Асистентська практика

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

CC14

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Асистентська практика - це складова частина підготовки випускників факультету соціології до викладацької діяльності. Асистентська практика відіграє значну роль в навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки учбові заклади такого рівня готують не просто фахівців своєї справи, практиків, а спеціалістів, які здатні акумулювати всі сучасні знання з предмету науки і передавати їх студентству. В межах освітньої підготовки «Соціологія» за освітнім рівнем «магістр» студентки та студенти отримують грунтовну підготовку з педагогічної майстерності та методики викладання, що дозволяє отримати додаткову педагогічну кваліфікацію - викладач вищого навчального закладу.

Language of instruction

English