Асистентська практика

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК15

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Асистентська практика - це складова частина підготовки випускників факультету соціології до викладацької діяльності. Асистентська практика відіграє значну роль в навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки учбові заклади такого рівня готують не просто фахівців своєї справи, практиків, а спеціалістів, які здатні акумулювати всі сучасні знання з предмету науки і передавати їх студентству. В межах освітньої підготовки «Тендерні студії» за освітнім рівнем «магістр» студентки та студенти отримують ґрунтовну підготовку з методики викладання, що дозволяє вміло доносити до аудиторії передові знання, результати власних досліджень та гендерного аналізу.

Language of instruction

Ukrainian