Багатовимірний аналіз даних в R

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК10

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Зміст курсу фокусується навколо детального розгляду методів множинного аналізу даних таких, як регресійні моделі з використанням мови статистичного програмування R, побудови та інтерпретації цих моделей, аналізу їх якості. Також розглядається підходи до аналізу багатовимірних систем ознак: побудова рангів та факторіальний дизайн. Дисципліна має виражене практичне спрямування.

Language of instruction

Ukrainian