Багатовимірний аналіз даних в R

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК12

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Зміст курсу фокусується навколо детального розгляду методів множинного аналізу даних таких, як регрссійні моделі з використанням мови статистичного програмування К, побудови та інтерпретації цих моделей, аналізу їх якості. Також розглядається підходи до аналізу багатовимірних систем ознак: побудова рангів та факторіальний дизайн. Дисципліна має виражене практичне спрямування.

Language of instruction

Ukrainian